Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom | Department of Microbiology and Infectious Diseases with Clinic |

Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom osnovan je 1921.  godine, a svoj današnji naziv nosi od 1998. godine i sastavnica je Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane.  Osnovne aktivnosti Zavoda odnose se na provedbu nastave iz predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, kao i predmeta doktorskog i specijalističkih studija, a glavna područja znanstveno istraživačkog i stručnog rada Zavoda su mikrobiologija, imunologija, epizootiologija, zarazne bolesti domaćih životinja i zoonoze. Sastavni dijelovi Zavoda su i laboratoriji:  mikrobiološki, mikološki, virusološki te tri referentna laboratorija: Laboratorij za infektivnu anemiju kopitara – IAKlab, Laboratorij za leptospire – LEPTOlab, Laboratorij za virusni arteritis konja – ARTERlab  te Klinika za zarazne bolesti s izolacijskom jedinicom. Trenutno su na Zavodu zaposlena 29 djelatnika, a predstojnik Zavoda je prof. dr. sc. Vilim Starešina.